1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ

Geleceğe Adım Atmak: Yeteneklere Dokunmak ve Yaşlıların Topluma Katılımını Sağlamak

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı hakları konularında farkındalık yaratmak amacıyla belirlenen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü Türkiye Emekliler Sakarya Şubesi olarak kutluyoruz.

Yaşlı nüfusumuzun toplam nüfus oranı hızla arttığı ülkemizde, yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılabilmeleri, ekonomik haklara sahip olabilmeleri ve sosyal-kültürel aktivitelerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için sağlıklı bir ortama ihtiyaç duyulmaktadır.

Yaşlılarımızı ilgilendiren bir diğer önemli konu da koranavirüs salgınıdır. Aylardır dünya gündeminin birinci sırasında yer alan yeni tip koranavirüs (COVİD-19), 11 Mart 2020’den beri ülkemizde de görülmesinden bu yana hem toplum sağlığını hem de sağlık sistemimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Virüsün en çok yaşlı ve sağlıksız bireyleri tehdit ediyor olması da bir diğer önemli sorundur. Bu noktada virüsle mücadele konusunda toplumumuzda %9,1’ini oluşturan yaşlılarımız, hastalıktan en çok etkilenen kesimdir. Bu nedenle COVİD-19’un yarattığı tahribatla mücadele noktasında yaşlılarımın yaşadığı sorunlar iyi analiz edilmeli ve en kısa sürede çözüme kavuşmalıdır.

Nüfusumuzun giderek yaşlanmasından dolayı sağlık, sosyal güvenlik, sosyal çevre, iş olanakları ve sosyal kültürel faaliyetlerine kadar doğrudan ve dolaylı yoldan değişime uğrayan tüm konulardaki çalışmalar hassasiyetle yürütülmeli ve ülkemizdeki yaşlılarımıza maksimum fayda sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir.

Türkiye Emeklileri Sakarya Şubesi olarak, başta ülkemizin yaşlılarının olmak üzere dünyadaki tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü Kutluyoruz.