WEB SAYFAMIZ HİZMETE GİRDİ

WEB SAYFAMIZ; EMEKLİLERİMİZE, MİLLETİMİZE VE ÜLKEMİZE HİZMET ETMENİN BİR ARACI OLACAKTIR
Türkiye Emekliler Derneği, emekli, dul ve yetimlerimizin haklarının korunması ve geliştirilmesi için ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Sakarya Şubemiz, Türkiye Emekliler Derneği’nin en köklü bir şubesi olarak, emeklilerimizin hak ve hukuklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde mücadele vermektedir. Örgütlü toplumlar, hak aramada güçlerini birleştirirler. 12,5 milyon emeklinin 1 milyonu Türkiye Emekliler Derneği çatısı altında güçlerini birleştirmiştir. 110 şubesiyle ülkemizin il ve ilçelerinde kurulu olan Türkiye Emekliler Derneği, bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele vermektedir. Sembolik olan üyelerimizden alınan aidatlarla, hizmet vermenin ve yapılan eserler ile emeklilerimizin yararlanacağı misafirhane, eğitim ve sosyal tesislerimizle örnek bir kuruluş olmanın gururunu yaşıyoruz. Birinci önceliğimiz, emeklilerimizin insanca yaşaması için aylıklarında iyileştirmeler yapılmalıdır. Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan her bir değişiklik, haklarımızı geriye götürmüştür. 1000 liranın altında kalan emekli aylıkları, 2019 Şubat itibariyle 1000 lira olarak ödenecektir. Bu durum bile göstermektedir ki, emekli aylıkları düşük kalan ve zorunlu harcamaları karşılamayan bir sigorta sistemimizin iyileştirilmesi için mevzuatta değişikliklere gidilmelidir. 2000 öncesinde emekli olanlara yapılan intibakın 2000 sonrasında emekli olanlar için de yapılması gerekiyor.
Konya Şubesi ve Genel Merkez olarak emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için mücadelemiz devam
etmektedir. Devletimizin sıcak yaklaşımını görmek istiyoruz. Devletimiz, emekliler arasında 2000 öncesi ve sonrası bir ayrımı daha fazla sürdürmemelidir. Bu nedenle, 2019 yılını İNTİBAK YILI ilan etmek istiyoruz. Sosyal güvenlikte, eşitlik esastır. Emekli olunan tarihe bakılmaksızın, prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olanların emekli aylıkları eşitlenmelidir. Devletimizden beklentimiz bu yöndedir.
2000 öncesinde olduğu gibi, en düşük emekli aylığı yeniden belirlenmeli ve asgari ücret seviyesine getirilmelidir. Emeklilerimize vergi iadesi karşılığı olarak ödenen yüzde 4-5 EK ÖDEME oranları, yüzde 8-9 olarak değiştirilmelidir. Emeklilerimiz, sağlık hizmetlerinin alınmasında emekli aylıklarından kesilen katkı paylarından emeklilerimiz muaf tutulmalıdır. 20-30 yıl sağlım primi ödemiş olan emeklilerimizden katkı paylarının alınması, adil bir uygulama olmadığından kaldırılmasını talip ediyoruz. Evi olmayan emeklilerimizin TOKİ’nin yapacağı sosyal konutlar ve uygun ödeme koşulluyla ev sahibi olması için çalışmalarımız devam edecektir. Bu konu, devlet projesi olduğundan talep toplamaya devam edeceğiz. WEB Sayfamızda, bilimsel çalışmalara yer vereceğiz. Emeklinin haklarının geliştirilmesi için kamuoyu oluşturacak haber ve araştırmaları, WEB Sayfamızda bulabileceksiniz.
Saygılarımla,
Sinan TURAN
TÜED SAKARYA ŞUBE BAŞKANI