YURT DIŞI SİGORTALILARIN SAĞLIK HİZMETLERİNDE DEĞİŞİKLİK!

SGK, sözleşmeli ülkeler ile yapılan anlaşma gereğince, 1 Eylül 2019 itibariyle acil haller
dışında hizmet verilmeyeceğine ilişkin MEDULA programında değişiklikler yapılmış ve
uyulması gereken kurallar SGK il müdürlüklerine bildirilmiştir.

SGK’nun belirlediği yeni kurallar şu şekildedir:

“Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu ve sağlık yardımlarını da içeren
sosyal güvenlik sözleşmelerinin ilgili maddelerine göre, geçici olarak diğer akit taraf
ülkesinde bulunduğu sırada durumu itibariyle kendisine derhal (acil) yardım yapılması
gereken kişilere, ilgili sağlık yardım hakkı formülerine istinaden sadece acil hallerde sağlık
yardımı verilmesi gerekmektedir. Acil haller dışında sağlık yardımı almayacak ülkelerin
başında Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya sigortalıları yer almaktadır.

Sözleşmeli ülkeler ile yapılan anlaşma gereğince, sadece acil hal kapsamında hizmet
verilmesi gereken yurt dışı sigortalılara acil haller dışında hizmet verildiği ve Kurumumuza
fatura edildiği tespit edilmiş olup, ilgili ülke Kurumlarından itiraz gelmiş ve bu faturaların
bedelleri SGK’na ödenmemesi nedeniyle, 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla geçici olarak
(turistik amaçlı) ülkemizde bulunan sözleşmeli ülke sigortalılarına ülkemizde
bulundukları süre boyunca sadece SUT’ta belirtilen acil hal tanımı kapsamında sağlık yardımının verilmesi hususunda, MEDULA programına 01/09/2019 tarihinden itibaren gerekli kontrollerin eklenmesi sağlanmıştır. Bu tarihten itibaren; sözleşmelerin amir
hükmüne istinaden; bu kişilerin sadece acil hallerde sağlık hizmeti alabilmesine yönelik
uygulama başlatılmıştır.
Daimi ikameti bulunan ve karşı ülke tarafından tüm sağlık hizmetlerinin karşılanmasına onay verilen yabancı ülke sigortalılarının durumunda ise bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu kişiler acil hal dışında da sağlık hizmeti alabilmektedir.