TEMMUZ 2021 ENFLASYON DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜİK tarafından 2021Temmuz ayı tüketici fiyat artışları açıklanmıştır. 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşmiştir.

 

En yüksek artış, konut harcamalarında görülmüştür. Doğalgaz, elektrik, su ve kira giderlerinden oluşan konut harcamalarında görülen yüksek artış, çalışanların ve emeklilerin bütçelerine önemli yükler getirmiştir.

 

415 maddeden oluşan enflasyon sepetinde yer alan madde grupları ve tüfe artışının hesaplamasında dikkate alınana ağırlık yüzdeleri, enflasyon hesaplamalarına olan güveni azaltan göstergeler olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, gıdanın harcamalar içindeki payı (ağırlığı) % 25,94, konutun ağırlığı

% 15,36 olarak hesaplamalarda değerlendirilmesine de itirazlar yapılmaktadır.

 

Yapılan çeşitli araştırmalar da, çalışanların mutfak (gıda) toplam harcamalar içerisindeki payı % 35, konut harcamasının payı % 23 olarak belirlenmesine rağmen, TÜİK hane haklarının gelirlerine göre hesaplama yönteminden vazgeçmiş,  genel ortalamadan hareket eden bir hesaplamayı tercih etmiştir.

Bu durum karşısında, çalışanların ve emeklilerin tüfe oranlarına endeksli zam almaları yetersiz kalmakta ve açıklanan oranlar gerçek enflasyonu temsil etmediğinden ücretler reel olarak korunamamaktadır.

 

TEMMUZ 2021 TÜFE ARTIŞINA GÖRE ENFLASYON ORANLARI

 

 

 

 

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

 

1,80

 

İKİ AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

3,78
 

ÜÇ AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

4.70
 

DÖRT AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

6.46
 

BEŞ AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

7.61
 

ALTI AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

8.58
 

BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

10.41
 

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

18.95