NİSAN AYI TÜFE ARTIŞI % 1,68; OCAK-NİSAN TÜFE ARTIŞI % 5,45

2021 yılı Nisan Ayı TÜFE artışı % 1,68 olarak açıklandı. Gıda maddelerindeki % 2,13; ana grup olarak en yüksek artış % 7,57 olarak giyim ve ayakkabıda görülmüştür. 2021 Ocak-Nisan döneminde dört aylık TÜFE artışı % 5,45 olarak hesaplanmıştır.

Nisan 2021’de, enflasyon sepetinde yer alan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmamış, 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşmiştir.

Çarşı-pazar fiyatlarının altında kalan TÜFE artışına olan güven giderek azalıyor. Emeklilerin harcamalarına göre çarşı-pazar fiyatlarına göre Nisan ayı enflasyonu % 3’ün üzerindedir.

Yüzdeli artışlar, emekli aylığı düşük olanların aleyhine bir sistem olduğundan, seyyanen zam yapılmalıdır.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Nisan 2021

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Nisan 2021

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2021

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2021