ERTELENEN ZAMLAR, EMEKLİ AYLIKLARINA YANSITILMADI

2019 Temmuz ve Ağustos Aylarında çeşitli ürünlere yapılan artışların Haziran Ayına yansımaması için zamanla ayarı yapılarak, tüfe artışları düşük belirlenmiş ve yılın ikinci yarısında emekli aylıklarına yapılan zam küçültülmüştür. Çaya, şekere, doğalgaz ve elektriğe yapılan yüksek oranlı artışların emeklilerin bütçelerine getirdiği yükler, emekli aylıklarına yapılan zamların çok üzerinde olmuştur.

Temmuz Ayı Tüfe Artışlarını Değerlendiren Sakarya Şube Başkanımız Sinan Turan, emeklileri koruyan ve emekli aylıklarında eşitliği sağlayan yeni bir zam sisteminin getirilmesini talep etmiştir. Yapılan yüzdeli zamların emeklilerin aylıklarındaki farklılıkları artırdığına dikkat çeken Turan, Temmuz Ayı tüfe artışlarına ilişkin özetle şunları söylemiştir.

Tüfe Sepetinde Zenginlerle Yoksulların Enflasyonu Farklı

TÜİK’in “2018 Hanehalkı Tüketim Harcaması” araştırmasında, yoksul kesimle geliri yüksek kesimin tüketim kalıpları arasında dengesizlik oluşmuş ve geliri düşük olan kesimlerin gelirlerinin yüzde 60’ı gıda ve konut giderleri oluşturmuştur.

Genel bir tüketici enflasyonuna göre emekli aylıklarına yapılan zamlar, emeklileri koruyan bir sistem olmaktan çıkmıştır. Zengin ve yoksul kesim arasında tüketici kalıplarının ve enflasyona temsil yüzdelerinin farklılığı, emekli aylıklarına yapılan tüfe artışlarını küçülten bir etki yapmaktadır. Bu nedenle, emekliler için yeni bir zam sistemi belirlenmeli; seyyanen zamlarla birlikte milli gelirden pay verilmelidir.

2019 Temmuz Ayında enflasyon sepetinde yer alan 418 maddenin 264’ün artış görülürken, 106 maddenin fiyatlarında düşme gözlenmiş, 48 maddenin fiyatlarında ise değişiklik olmamıştır.

2019 TEMMUZ AYI TÜFE ARTIŞLARI Yüzde
Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı 1,36
İki Ay Öncesine Göre Değişim Oranı 1,38
Üç Ay Öncesine Göre Değişim Oranı 2,35
Dört Ay Öncesine Göre Değişim Oranı 4,08
Beş Ay Öncesine Göre Değişim Oranı 5,15
Altı Ay Öncesine Göre Değişim Oranı 5,32
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Değişim Oranı 6,44
Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı 16,65
On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı 19,91

Kaynak:TÜİK