TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Başkanlar Kurulu Toplantısının açılışında konuşan Genel Başkanımız Kazım Ergün, güncel konuları değerlendirmiştir. Fiyat artışlarının TÜİK tarafından gerçekçi bir şekilde hesaplanmadığını ve altı aylık tüfe artışlarının emeklilerin harcamalarını tam olarak yansıtmadığına dikkat çeken Ergün, 2018 Kasım ve Aralık Aylarında enflasyonun eksi çıkmasının inandırıcı olmadığını belirtmiştir. Ergün, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesinin önemine işaret etmiştir. Siyasetin olgunluk ve hizmet aracı olduğunu, tüm konuşmalarda toplumu kucaklayan ve sorunlara çözüm arayan bir yaklaşımın gösterilmesinin ülkemiz ve milletimiz açısından temel ilke olarak benimsenmesi gerektiğini söyleyen Ergün, belediyelerin emeklileri korumaya ve destek olmaya yönelik projelerinin geliştirilmesini istemiştir. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Emekliler Derneği’nin emeklilerin aylıklarında ve diğer uygulamalarda önemli başarılara imza attığını belirten Ergün, emeklileri Derneğimiz çatısı altında üye olmaya ve güçlerini birleştirmeye çağırmıştır. Bugüne kadar verilen mücadeleler sonucunda emeklilerimiz için en az on beş kazanımın elde edildiğini, öncelikle aylıklara yapılan seyyanen artışlar, 2000 öncesi emeklilere yapılan intibak ve dini bayramlar öncesinde ödenen ikramiyeler, Derneğimizin eseri olarak elde edilmiştir.

Başkanlar Kurulu Toplantısına katılan Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şube Başkanı Sinan Turan, emeklilerimizin taleplerini gündeme getirmiş; tüfe artışlarına göre emekli aylıklarına yapılan yüzdeli zamların emeklileri koruyan bir sistem olmadığından değiştirilmesi gerektiğini söylemiştir. Turan, “evi olmayan emeklilerimizin konut sahibi olmaları için Devletimizin üzerine düşen bir görev olduğunu açıklamıştır. Şube olarak talepleri topluyoruz. Emeklilerimizin kiradan kurtarılması ve uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmaları için çabalarımız ve mücadelemiz devam edecektir” görüşünü savunmuştur. Sakarya Şubemizin büyümesi için emeklileri üye olmaya ve birlikte mücadele etmeye çağıran Turan; “gücümüzü birleştirdiğimizde, yeni başarılara imza atacağız” demiştir. Başkanlar Kurulu Toplantısı çalışmalarını kapsayan taleplerimizi değerlendiren sonuç bildirisi yayınlanmıştır.