SGK OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

SGK OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

26 Aralık 2018 tarihinde V.SGK Genel Kurulu, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapıldı. Genel Kurulun açılış bölümünde yapılan konuşmalarda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 10 yıllık dönemi değerlendirildi. 5510 sayılı Kanunun eksik yönlerine dikkat çekilen konuşmalarda, özellikle de emekli aylıklarının hesaplanma sisteminin getirmiş olduğu aylıklardaki kayıpların giderilmesi için değişikliklere gidilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Genel Kurulun açılış bölümünde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal yönünün sağlam temellere oturtulduğunu, bu durumun toplumun güvencesi olduğunu söyledi.

SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, yönetim anlayışımız özerk olduğundan, bütün kararları tartışarak birlikte almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Emeklileri temsilen konuşan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerimizin aylıklarının iyileştirilmesi için intibakın öncelikli talebimiz olduğuna dikkat çekerek, emeklilerimize insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi yükümlülüğü anayasamızda devletimize bir görev olarak verildiğini söyledi. Sağlık hizmetlerinde alınana katkı paylarının emeklilerimizden alınmamasını, yüzde 4-5 ek ödeme oranları yetersiz kaldığından, yüzde 8-9 oranlarına yükseltilmesini, evi olmayan emeklilerimizin TOKİ projesiyle ev sahibi olması için Dernek olarak üzerimize düşen görev ve mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Genel Kurulun yönetilmesinde oluşturulan Divana, Türkiye Emekliler Derneğini temsilen Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı seçilmiştir. Tecrübesiyle divanın yürütümüne katkı yapan Aykırı, seçimlerin seri bir şekilde yapılması ve tutanağın düzenlenmesiyle genel kurul çalışmaları tamamlanmıştır.

SGK emeklilerimizi temsilen yönetim kurulu asil üyeliğe TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yedek üyeliğe TÜED Genel Sekreteri Gazi Aykırı seçilmiştir.